Kirken som mødested

Opgaver med tema Kirken som mødested

Ritualer
Oplæg til samtale om kirkens ritualer, hverdagens ritualer og betydningen af at have ritualer. Opfind selv et ritual.
Fag: Kristendomskundskab
Opgave  - Baggrundsark

Procession
Hvad er en procession? Prøv at gå i procession og prøv at blive båret ind i kirken.
Fag: Kristendomskundskab 
Opgave - Baggrundsark

Døden - en del af livet
Dramatisering af begravelsessamtale som udgangspunkt for drøftelse af døden.
Fag: Dansk og Kristendomskundskab
Opgave - Baggrundsark