Kirken som mødested

Opgaver til tema Kirken som mødested

I kirken mødes man til.....
Lær om, hvad der sker i kirken, og lav tegninger af de ting mennesker mødes om i kirken.
Læreplans tema: Kulturelle udtryksformer og værdier
Opgave - Arbejdsark 1Arbejdsark 2 - Arbejdsark 3 - Arbejdsark 4 - Arbejdsark 5 - Baggrundsark

Se din kirke fra tårnets top
Gå en tur op i kirketårnet - Tæl trinene - Tal om landskabet - Lav en landskabsmodel
Læreplans tema: Natur og naturfænomener, krop og bevægelse, sprog.
opgave