Fotos Børn fra Grimstrup arbejder med opgaverne

Børnehavebørn fra Egeknoppen arbejder med opgaven Geometrien i kirken

       
Efter besøg ved kirken har børnene bygget en kopi af kirken i mælkekartoner.        

Firkantede vinduer klippes ud

       
Cirkel til kirkens ur tegnes         og klippes ud
       
vinduer, dør og klokken limes         Vinduer klæbes på
       
Hvor mon kirkens dør skal sidde?         Rygsække med geometriske figurer pakkes
           
Børnene iagttager kirken og bygger kirke af de medbragte geometriske figurer          Vi danner geometriske figurer af vore kroppe
           
Sognepræst Charlotte Locht kikker forbi          Hjem fra kirken vi gå
           
 "Jeg kan mere end du tror"          Hjemme erfarer vi vinduerne holder bedre når vi klæber på med limpistol.